Skip to main content

Betalingsvoorwaarden Tennis Centre Duiven

Betalingsvoorwaarden Tennis Centre Duiven

Wij hanteren de volgende betalingsvoorwaarden:

 • Lidmaatschappen en/of lesgelden worden automatisch geïncasseerd.
 • Bij automatische incasso heeft u de keuze om in één keer of in termijnen de afschrijving te laten plaatsvinden. De incasso vindt plaats rond de 28e van de maand. U dient zorg te dragen voor voldoende saldo.
 • Bij stornering wegens onvoldoende saldo wordt binnen 2 weken de incasso nog een keer aangeboden. Indien dan wederom niet geïncasseerd kan worden wordt € 2,50 administratie kosten in rekening gebracht en zult u zelf het factuur bedrag moeten overmaken (inclusief de € 2,50 administratiekosten).
 • Indien het lidmaatschap via factuur wordt betaald dient het in één keer betaald te worden vóór 1 april.
 • Wanneer u de factuur niet vóór 1 april betaald heeft, krijgt u een herinnering en zult u binnen 8 dagen de factuur moeten betalen. Wanneer deze wederom niet betaald wordt, krijgt u een 2e herinnering waar € 5,00 administratiekosten bij komen. Na 3 herinneringen zal de vordering het uit handen gegeven worden aan een incassobureau, waarbij wij tevens aanspraak zullen maken op de verschuldigde betalingsrente als ook op de aan ons opkomende buitengerechtelijke incassokosten.
 • Het lidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart, er is geen tussentijdse opzegging mogelijk. Het lidmaatschap moet voor 31-12 opgezegd worden anders wordt deze met één jaar verlengd.
 • Indien het lidmaatschap automatische geincasseerd wordt in termijnen, eindigt de incasso na de laatste termijn/12e termijn. Bij een tijdige opzegging wordt dus t/m de laatste termijn geincasseerd.
 • U kunt het lidmaatschap/lesgeld door één persoon voor het hele gezin laten betalen. U dient dit zelf aan te geven wie voor welke personen betaald.
 • Wanneer u het lidmaatschap en/of lesgelden via automatische incasso in termijnen wilt betalen komt daar per incasso €1,- bij. Deze extra kosten voor het in termijnen betalen gelden per inning.
 • Wanneer u in één termijn betaald komen er uiteraard geen kosten bij.
 • De gezinskortingen gelden voor de personen uit het gezin die op één adres wonen (m.u.v. het studenten- en miniorenlidmaatschap). U dient zelf aan te geven welke personen tot het gezin behoren en Tennis Centre Duiven zal deze goed- of afkeuren en de korting wel of niet toekennen.
 • De facturen zullen per 1-1-2010 per e-mail worden verstuurd, u dient zelf zorgtedragen voor een correct e-mailadres en wijzigingen hierin door te geven aan Tennis Centre Duiven.

Ter verduidelijking:

Voor de betaling van het lidmaatschap/lesgeld via automatische incasso zijn de volgende mogelijkheden:

 • Lidmaatschap in 1 keer rond 28 april van het desbetreffende jaar.
  Of in 12 termijnen rond de 28e van de maand.
 • Zomerles in 1 keer rond 28 april van het desbetreffende jaar.
  Of in 6 maandelijkse termijnen rond de 28e van april, mei, juni, juli, augustus en september.
 • Winterles in 1 keer rond 28 oktober van het desbetreffende jaar. Of in 6 maandelijkse termijnen rond de 28e van oktober, november, december, januari, februari en maart.

Voorbeeld: extra incasso kosten bij incasso in termijnen voor een gezin. Gezin, bestaand uit vader, moeder en 2 kinderen.

Allen lidmaatschap en zomer- en winterles bij betaling in termijnen maximaal €12-, indien er bij één en dezelfde persoon geïncasseerd wordt. Bij incassering van 2 bankrekeningnummers (dus 2 apart betalende personen op één huisadres) komt er maximaal € 24,- bij.