Skip to main content

Lesreglement Tennis Centre Duiven

Lesreglement Tennis Centre Duiven
 1. Onder een lesuur wordt verstaan, 10 minuten warmlopen/inspelen en 50   minuten tennisles. De leerlingen hebben de baan 60 minuten ter   beschikking. 
 2. Het Tennis Centre verzorgt de tennisballen en overig lesmateriaal. 
 3. De leerling verschijnt in correcte tenniskleding en met het juiste schoeisel. 
 4. De zomerserie duurt 15 weken(soms 1 week langer of korter afhankelijk van de mogelijkheden) en de winterserie duurt 20 weken (in de winter hebben senioren 4 weken vrij spelen erbij). 
 5. De zomerlessen worden op de buitenbanen gegeven, waarbij wegens weersomstandigheden en/of toernooien/competitie uitgeweken wordt naar de binnenbanen. De winterlessen worden op de binnenbanen gegeven. 
 6. In vakanties en op feestdagen wordt in principe geen les gegeven, maar het tennis centre behoud het recht hiervan af te wijken. 
 7. Na aanmelding en indeling van de leerling is hij/zij het volledige lesgeld verschuldigd. Het lesgeld zal via automatische incasso geïnd worden, waarbij u de keuze heeft tussen in één keer of in termijnen. ( zie betalingsvoorwaarden Tennis Centre Duiven )
 8. De leerling ontvangt in de week voorafgaande aan de eerste les telefonisch of per e-mail informatie over de lesdag en lestijd. 
 9. Een leerling kan zonder toestemming van de leraar zijn/haar les niet overdragen aan derden. 
 10. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de leerling. Gemiste lessen kunnen indien mogelijk worden ingehaald bij tijdige afmelding. Wanneer het inhalen niet lukt kan er geen vergoeding geclaimd worden. 
 11. Bij verhindering van de trainer zorgt het Tennis Centre voor een vervanger of wordt de tennisles later ingehaald. 
 12. Het volgen van de training is voor eigen risico. 
 13. Personen die les hebben mogen voor de les geen baan afhangen aansluitend aan hun lestijd. Er moeten minimaal 20 minuten tussen zitten.
 14. Lesopgaven zonder machtiging voor automatische incasso worden niet in behandeling genomen.
 15. Omdat het Tennis Centre Duiven ook leerbedrijf is kan het voorkomen dat er stagaires meedraaien in de tennislessen.

 

Tennis Centre Duiven